BACALAUREAT 2018

 Calendarul examenului de bacalaureat național – 2018, sesiunea iunie-iulie - vizualizare document

Lista disciplinelor - vizualizare document

Metodologie de organizare si desfasurare a examenului de bacalaureat - vizualizare document

Atribuţiile membrilor comisiei de bacalaureat - vizualizare document

 

EVALUARE NAŢIONALĂ CLASA a VI -a 2018

 

  Calendarul desfăşurării evaluării naţionale - vizualizare document

 O R D I N  privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a Evaluarilor   Nationale la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a - vizualizare document

 ORDIN privind aprobarea calendarului de administrare a evaluărilor naționale 2017 - 2018 - vizualizare document

 EVALUARE NAŢIONALĂ CLASA a VIII -a 2018

 

  Calendarul desfăşurării evaluării naţionale - vizualizare document 

 Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii clasei a VIII-a - vizualizare document
  Ordin privind organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale - vizualizare document

 

ADMITERE 2018

 

  Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea ăn liceele vocaţionale - vizualizare document

  Ordinul nr. 4794/2017 privind organizarea ș i deșfa ș urarea admiterii î n î nva t a ma ntul liceal de ștat pentru anul ș colar 2018-2019 - vizualizare document