Metodologie pentru organizarea modu lului psihopedagogic pentru maiştri instructori vizualizare