Orar stabilit pentru programul de pregătire psihopedagogică şi metodică a maiştrilor instructori - vizualizare

 

 Metodologie pentru organizarea modulului psihopedagogic pentru maiştri instructori vizualizare