Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar reglementează organizarea și funcționarea unităților de învățământ preuniversitar, denumite în continuare unități de învățământ, în cadrul sistemului de învățământ din România, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, și se aplică în toate unitățile de învățământ.

Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3.027/2018 modifică și completează Anexa-Regulament-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar la Ordinul ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Știinţifice nr. 5.079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP).

VIZUALIZARE REGULAMENT ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR - vizualizare document
 
 
VIZUALIZARE REGULAMENT ORDINE INTERIOARĂ - vizualizare document
 
VIZUALIZARE REGULAMENT LICEE ȘI COLEGII PEDAGOGICE - vizualizare document

Regulament de Ordine Interioară al Căminului Organizarea şi funcţionarea internatelor şcolare  - vizualizare document