ORDIN
                                         pentru aprobarea Statutului Elevului
     În temeiul prevederilor Legii Educaţiei Naţionale, nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare
şi în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice,

ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice
emite prezentul ordin: