CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE ÎN ANUL SCOLAR 2019-2020  - document

 

METODOLOGIA 

CADRU PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DE PREDARE

DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR ÎN ANUL ŞCOLAR 2019-2020  - document

 

 ORDIN nr. 5.460 din 12 noiembrie 2018

pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020 - document